A. Erikssons Korrosionskonsult AB
C.D Ekmans väg 35
SE-820 23 Bergvik
Tel: 0708-133 276
anders@korrosionskonsult.se

Välkommen till
A. ERIKSSONS KORROSIONSKONSULT AB

Sveriges äldsta entreprenadföretag inom elektrokemiskt korrosionsskydd (bildat 1972). Vi projekterar, levererar och installerar katodiskt korrosionsskydd på stålkonstruktioner i mark, vatten och betong.

Läs mer om katodiskt korrosionsskydd

Utseende på stång med och utan katodiskt korrosionsskydd. 
Korrosionsutseende, efter 1 års exponering på Ölandsbron hos en oskyddad och en katodiskt skyddad provstång av kolstål som varit ingjutna i betongblock.  
Vi innehar typgodkänt system för katodiskt korrosionsskydd av cisterner och rörledningar i mark för förvaring och transport av brandfarlig vara. Erikssons Korrosionsskyddssystem Inspecta 1-3-1283. Samarbetar med några av Europas ledande materialtillverkare. Vi installerar allt med egna resurser, har lättransportabla grävmaskiner och egna dykare vid undervattensinstallationer. Nu även med representantskap i Norge. Vår verksamhet omfattar kompletta anläggningar mot korrosion.

EXEMPEL PÅ OBJEKT:
Vattenledningar, gasledningar, pipelines
Armeringsjärn i betongkonstruktioner
Hamnanläggningar, sponter
Kärnkraftverk och industrier 
Forskning, Utveckling & Utbildning

I Bergvik erbjuder vi goda chanser för andra företag att ta del av möjligheterna till forskning, utveckling samt utbildning. Anläggningen förfogar över stora utrymmen i form av kontorslokaler samt ett flertal ekonomibyggnader och har ett fantastiskt läge vid Ljusnan.

Vid intresse kontakta Anders Eriksson , 0708-13 32 76.