Anders Eriksson
AFRY
Kyrkogatan 16
SE-826 32 Söderhamn
Tel: +46(0)708 133 276
anders.a.eriksson@afry.com
Göran Vestman
AFRY
Hospitalgatan 30
SE-602 27 Norrköping
Tel: +46(0)705 891 60
goran.vestman@afry.com


Välkommen till
A.ERIKSSON KORROSIONSKONSULT AB som sedan augusti 2021 är en del av AFRY

Sveriges äldsta företag inom elektrokemiskt korrosionsskydd (bildat 1972). Vi projekterar, levererar och installerar katodiskt korrosionsskydd på stålkonstruktioner i mark, vatten och betong.Korrosionsutseende, efter 1 års exponering på Ölandsbron hos en oskyddad och en katodiskt skyddad provstång av kolstål som varit ingjutna i betongblock.
 

Vi innehar typgodkänt system för katodiskt korrosionsskydd av cisterner och rörledningar i mark för förvaring och transport av brandfarlig vara. Erikssons Korrosionsskyddssystem Inspecta 1-3-1283. Samarbetar med några av Europas ledande materialtillverkare. Vi installerar allt med egna resurser, har lättransportabla grävmaskiner och egna dykare vid undervattensinstallationer. Nu även med representantskap i Norge. Vår verksamhet omfattar kompletta anläggningar mot korrosion.

Vi har ett eget välbeprövat system med 40års erfarenhet för katodiskt korrosionsskydd av cisterner och rörledningar i mark för förvaring och transport av brandfarlig vara (Erikssons Korrosionsskyddsystem).


Vi utför katodiskt korrosionsskydd på:

Stålledningar i mark - vattenledningar, fjärrvärme, gasledningar och pipelines.
Armerade betongkonstruktioner
Badanläggningar
Broar -  brofästen, kantbalkar och pelare
Process industrier Hamnanläggningar, sponter under vatten, kajdäck
Kärnkraftverk - armerad betong te.x kylvattenkanaler
Parkering garage
Tunnlar

Vi erbjuder utveckling & utbildning tillsammans med uppdragsgivare för platsspecifikalösningar. Där olika lösningar kan testas fram under kontrollerade former.

Anders Eriksson , 0708-13 32 76.