Anders Eriksson
AFRY
Kyrkogatan 16
SE-826 32 Söderhamn
Tel: +46(0)708 133 276
anders.a.eriksson@afry.com
Göran Vestman
AFRY
Hospitalgatan 30
SE-602 27 Norrköping
Tel: +46(0)705 891 60
goran.vestman@afry.com

Referenser

Några exempel på anläggningar där vi projekterat, levererat och installerat anläggningar för katodiskt korrosionsskydd.
ANLÄGGNING OBJEKT BESTÄLLARE

ARLANDA FLYGPLATS ORMOSKÄRMEN  
SASSNITZ FÄRJELÄGE TINGSTADSTUNNELN  
Kv. STYRPINNEN  VATTENLEDNINGAR  ÖLANDSBRON
KAJDÄCK
HALMSTAD HAMN BIORENINGSANLÄGGNING MARIEHOLMSBRON GASOLCISTERNER GASOLCISTERNER FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
RINGHALS
KÄRNKRAFTVERK
VATTENTORN
PUMPSTATIONER SLUSSPORTAR KRAFTLEDNINGSSTOLPAR STÅLLEDNINGAR 
STÅLPÅLAR KORTEDALATUNNELN
STÅLTANK

UTBILDNING

Bränsleledningar
Dammluckor
Stålspont
Tunnelväggarnas utsida
Stålpålar/grundläggning
Huvudvattenledningar
Armeringsjärn i betong
Armeringsjärn i betong
Bränsleledningar 
Cistern ( 20.000 m3 )
Stålpålar 
Gasolanläggningar
Gasolanläggningar
Armeringsjärn/ Kylvattenkanaler
Armeringsjärn/
Kylvattenkanaler
Inv. skydd av stålväggar
Pumputrustning
Undervattensanläggningar 
Kraftledningsstolpar, stag
Naturgasledningar 
Stålpålar i havsvatten
Armeringsjärn i spårvagnstunnel
Ståltank för "saltvatten"

"Korrosion och Katodiskt Korrosionsskydd"

Luftfartsverket
Vattenfall
Deutche Reichsbahn
Vägverket
Binab
Göteborgs Va-verk
Vägverket
Hydro Polymer 
Halmstad Hamn & Stuveri
Borås Energi AB
Banverket
Svenska Shell, Norske Shell
Svenska Statoil AB 
Forsmarks Kraftgrupp AB
Ringhals AB

Haninge Kommun
Tromsö, Norge 
Fortifikationsverket
Svenska Kraftnät
Swedegas 
Lysaker Brygge, Norge
Trafikkontoret, Göteborg 
EKA Cemicals , Brasilien

Statoil Gas AS, Oslo Norge
Tolcon AS, Oslo Norge