Anders Eriksson
AFRY
Kyrkogatan 16
SE-826 32 Söderhamn
Tel: +46(0)708 133 276
anders.a.eriksson@afry.com
Göran Vestman
AFRY
Hospitalgatan 30
SE-602 27 Norrköping
Tel: +46(0)705 891 60
goran.vestman@afry.com

Konsulting

Vårt företag arbetar efter målsättningen att erbjuda komplett åtgärdsprogram för era korrosionsproblem.

Förundersökning:

Med vår välutrustade mätvagn utför vi erfoderliga mätningar, t.ex jordmotståndsmätningar, provpolariseringar m.m. Vi utför även kloridmätningar på befintliga betongkonstruktioner, t.ex broar parkeringsgarage m.m.

Projektering:
Förprojektering eller detaljprojektering, materailspecifikation och kostnadsförslag.

Leverans:
Leverans av typgodkänd utrustning.

Installation:
Med egna resurser som lättransporterade grävmaskiner, dykare vid undervattensarbeten utförs arbeten helt i egen regi.

Kontroll:
Vi åtar oss fortsatt kontroll av anläggningen. Årlig kontrollmätning med mätprotokoll. Vi åtar oss även övervakning och serviceuppdrag på utförda installationer.

Service:
Reparationer och underhåll.

Utbildning:
Med över 40-års praktisk och teoretisk erfarenhet delar vi nu med oss av vårt kunnande. Verksamheten bedrivs på vår anläggning där deltagarna kan bo under kursen. Kursen kan även hållas "hemma" hos Er.