Anders Eriksson
AFRY
Kyrkogatan 16
SE-826 32 Söderhamn
Tel: +46(0)708 133 276
anders.a.eriksson@afry.com
Göran Vestman
AFRY
Hospitalgatan 30
SE-602 27 Norrköping
Tel: +46(0)705 891 60
goran.vestman@afry.com

Verksamhet

Vår verksamhet omfattar kompletta anläggningar mot korrosion:

 • Rörledningar och tankar. Konstruktioner i mark och vatten, även pålar, spont, kablar m.m.
 • Armeringsjärn i betong.
 • Hamnar - spont och kajer.
 • Industrier, kärnkraftverk och reningsverk.
 • Offshore - plattformar och piplines.
 • Teknisk tejpning, exempelvis gasledningar.

   

  Utbildning

  Kursverksamhet inom områdena korrosion och katodiskt korrosionsskydd. Verksamheten bedrivs på vår anläggning i Bergvik där deltagarna kan utför realistiska installationer/mätningar. Deltagarna bor i dubbelrum eller enkelrum på anläggningen.


  Forskningscentrum

  I Bergvik äger företaget denna, vilken – enligt subjektiv bedömning – kan betraktas som en riktig ”pärla”, och som erbjuder goda chanser för andra företag att ta del av möjligheterna till diverse aktiviteter.


  Anläggningen förfogar över stora utrymmen i form av kontorslokaler samt ett flertal ekonomibyggnader och har – som tidigare nämnts - ett fantastiskt läge vid Ljusnan. Här ges förutsättningar för att skapa en fantastisk anläggning med tillgång till:
  - Kursgård med tillhörande verksamhet
  - Anpassade lokaler  för ex. utställningar